• ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: +86 137 1365 3495
  • WeChat: +86 137 1365 3495
  • ଇ-ମେଲ୍: info@ace-mold.com
  • ତୁଷାରପାତ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ଟ୍ରକ୍ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା

ACE ରେ, ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଆମର ସଫଳତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ |

ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ସଫଳ କରୁ |ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ବୃତ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦେଇ ଆଣିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ଯାହା ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନାର ଦର୍ଶନ ଅଟେ |

ମଲ୍ଟିପ୍ଲେ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର 3 ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଟୁଲିଂ ତିଆରି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି |

● ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସହାୟତା |

● ଛାଞ୍ଚ ଧାରଣା ଆନାଲିସିସ୍ |

ଉତ୍ପାଦନ ସେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ |

● ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରବାହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେବା |

Product ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ସେବା |

Product ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ସେବା |

● ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସମୂହ ଯୋଜନା

ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରିପୋର୍ଟ

Od ଛାଞ୍ଚ ଟ୍ରେଲିଂ |

Od ମଲ୍ଡ ଏବଂ ମୋଲିଡିଂ ବ valid ଧତା ରିପୋର୍ଟ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା

ପ୍ରକଳ୍ପ-ପରିଚାଳନା-ପ୍ରକ୍ରିୟା |